Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia dokumentów:

  • dokumenty metrykalne (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, uznanie dziecka, zmiana nazwiska), dokumenty urzędowe, dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, dokumenty sądowe
  • historie kredytowe, referencje, listy motywacyjne, CV
  • umowy o pracę/świadectwa pracy, kontrakty marynarskie, zaświadczenia o zarobkach

Tłumaczenia umów, kontraktów, zaświadczeń, protokołów:

  • dokumenty handlowe, kredytowe, przewozowe/spedycyjne/celne, ubezpieczeniowe, umowy, faktury
  • dokumenty administracji nieruchomości, instrukcje BHP i p.poż, nadzoru budowlanego, dokumentacje techniczne, budowlane, instrukcje obsługi, dokumenty przetargowe, licencje, zezwolenia
  • bilanse, R Z/S, przepływy pieniężne, zmiany w kapitałach, opinie i raporty biegłych
  • sprawozdania z działalności, protokoły z kontroli z urzędów i izb skarbowych
  • KRS, umowy spółek, statuty, regulaminy zarządów i rad nadzorczych i protokoły z ich posiedzeń, protokoły walnych zgromadzeń

Tłumaczenia korespondencji:

  • korespondencja prywatna, prowadzenie korespondencji anglojęzycznej firm

Tłumaczenia tekstów:

  • teksty prawne, prawnicze, finansowe i ekonomiczne, materiały konferencyjne, szkoleniowe, reklamowe, informacyjne, ofertowe, strony internetowe