Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.tlumacz-przysiegly-gdynia.com jest: VERB Joanna Flakowska, ul. Janowska 50/10, 81-017 Gdynia, NIP: 958-056-85-77.

Dane kontaktowe: email: aniew@message.pl

2. Cel oraz podstawa prawna zbierania danych
Państwa dane osobowe przesłane na nasz adres poczty elektronicznej lub przez formularz kontaktowy są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i przekazania niezbędnych informacji. Zasada działania formularza kontaktowego jest taka sama jak zwykłej poczty elektronicznej – podane w formularzu dane osobowe (imię/nazwisko, adres email) po kliknięciu przycisku „wyślij” zostaną przesłane bezpośrednio na nasz email. W zależności od celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:
a) art. 6 ust 1 lit b RODO; celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z postanowień umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, związanych ze świadczeniem usług;
b) art. 6 ust 1 lit c RODO; celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z obowiązku prawnego ciążącego na ADO (przy czym obowiązkiem tym jest prowadzenie rozliczeń z klientami oraz wywiązywanie się z obowiązków wobec organów państwowych, np.: prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego);
c) art. 6 ust 1 lit f RODO; prawnie uzasadniony interes ADO (przy czym interesem tym jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową).
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Nie sprzedajemy oraz nie udostępniamy ich innym podmiotom. Dane osobowe nie są przesyłane poza granice EOG oraz nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe nie są profilowane, co oznacza, że nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób.

3. Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujący zakres danych osobowych: – imię/nazwisko – adres email i/lub dodatkowe dane podane przez Państwa w treści wiadomości oraz załączników przesłanych za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, nie dłużej niż jest to niezbędne. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i przekazania niezbędnych informacji będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji i w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo będą przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli współpraca nie zostanie nawiązana. W przypadku niebudzącego wątpliwości zakończenia korespondencji z Państwa strony, dane zostaną usunięte z naszego konta pocztowego oraz kopii zapasowej w terminie do 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi z Państwa strony, dane będą przechowywane przez okres 3 dni od daty nadania ostatniej wiadomości.

5. Przysługujące prawa w stosunku do przetwarzanych danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zamieszczania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu i uzyskiwania dostępu do nich. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

1. Administrator
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu: VERB Joanna Flakowska, ul. Janowska 50/10, 81-017 Gdynia, NIP: 958-056-85-77, email: aniew@message.pl.

oraz Serwisy zewnętrzne współpracujące z Administratorem wymienione w sekcji „Serwisy zewnętrzne”.

2. Definicja plików cookies
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Rodzaje plików cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system informatyczny Serwisu.
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy informatyczne Serwisów zewnętrznych.
Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.
Cookies stałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji chyba, że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików cookies po zakończeniu sesji.

4. Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Zbieranie danych statystycznych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

5. Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika:
– Google Analytics

6. Bezpieczeństwo
Mechanizmy zamieszczania i odczytu plików cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

7. Określenie warunków przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do plików cookies oraz usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki.
Szczegółowe informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie: jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies lub w menu przeglądarki internetowej (sekcja „Pomoc”).

8. Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie, niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku ,gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

9. Zmiany w Polityce Cookies
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.