Inne usługi

  • uwierzytelniamy i poświadczamy dostarczone tłumaczenia
  • sporządzamy i uwierzytelniamy odpisy i kopie pism w języku angielskim i polskim
  • tłumaczenia w innych językach – na zlecenie