Cennik

Sposób kalkulacji cen jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Rodzaj czynności Cena Jednostka obliczeniowa
Tłumaczenie pisemne przysięgłe
język polski → język angielski
język angielski → język polski
60,00 zł strona standardowa 1125 znaków
Tłumaczenie pisemne zwykłe
język polski → język angielski
język angielski → język polski
60,00 zł strona standardowa 1800 znaków
Uwierzytelnienie tłumaczenia
język polski → język angielski
język angielski → język polski
30,00 zł strona standardowa 1125 znaków
Wydanie dodatkowego egzemplarza 30% ceny tłumaczenia lub uwierzytelnienia egzemplarz
Tłumaczenie ustne – konsekutywne
język polski → język angielski
język angielski → język polski
200,00 zł 1 godzina
Tłumaczenie ustne symultaniczne
język polski → język angielski
język angielski → język polski
250,00 zł 1 godzina

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Podlegamy zwolnieniu z VAT. Nie pobieramy dodatkowych opłat za tłumaczenie tekstów specjalistycznych i fachowych.

W przypadku dużych lub bardzo małych zleceń pisemnych i ustnych, zleceń nietypowych ceny mogą być indywidualnie negocjowane.